Księgowość Łódź Polesie

Oferowane usługi obejmują kompleksową księgowość oraz profesjonalne wsparcie księgowej. Specjalizujemy się w obszarze rachunkowości dla przedsiębiorców na terenie Łodzi, szczególnie na osiedlu Polesie. Działalność skupia się na efektywnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, obsłudze podatkowej i przygotowywaniu deklaracji podatkowych, zapewniając pełną dyskrecję i terminowość.

 Usługi księgowe obejmują:

 • Prowadzenie Księgi handlowej;
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 • Rozliczenia ZUS udziałowców i pracowników firmy;
 • Weryfikacja poprawności dokumentów księgowych;
 • Dekretacja dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych na kontach;
 • Obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • Sporządzanie zestawień rozrachunków z kontrahentami;
 • Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych;
 • Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS;
 • Zmiany danych w US i ZUS;
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 • Informacje dotyczące wysokość podatków i składek do zapłaty;
 • Prowadzenie spraw przed US,UKS,ZUS w imieniu podatnika;
 • Bezpłatne konsultacje, porady księgowe;

Zakres obsługi płacowej:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS;
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników;
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników – PIT 11;
 • Bezpłatne wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.

 Miesięczna opłata obejmuje:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem prawidłowości wystawiania;
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych i dokumentów pracowniczych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych i przekazywanie ich do organów skarbowych i ZUS;
 • Reprezentowanie klienta w Urzędach.

Księgowa Łódź Polesie